Kvalita služebKvalita služeb je definována jako stupeň splnění očekávání zákazníka poskytnout službu a nebo jako soulad (nesoulad) mezi očekáváním a vnímáním zákazníka.

Naší firmě záleží na úspěchu a proto, formou různých nástrojů klademe velký důraz na kvalitu svých služeb

SLA – SERVICE LEVEL AGREEMENT / Dohoda o úrovní poskytování služeb

S každým naším zákazníkem máme smluvně dohodnutou úroveň poskytovaní našich služeb.

KPI – KEY PERFORMANCE INDICATORS / Klíčové výkonnostní ukazetele

Pravidelně vyhodnocujeme klíčové výkonnostní ukazatele našich služeb, zaměstnanců a dodavatelů.