Lokalizace GPSMonitoring a lokalizace prostřednictvím GPS

Naše vozidla jsou vybavena monitorovacím zařízením GPS, který nám umožňuje plánovat, řídit a kontrolovat kompletní výkon našich přeprav. GPS zařízení nám výrazně zjednodušuje práci, zabezpečuje nám přehled, na základě přesných a prokazatelných informácí. Naši dispečeri mají nepretržitý dohled nad vozovým parkem a díky on-line komunikačnímu systému mezi řidiči a dispečinkem dokáží operativně řídit dopravu podle aktuální situace.

Výhody GPS:

  • komplezní záznam aktuálního stavu a překážek
  • identifikace posádky, nákladu
  • plánování a dodržování AETR
  • on-line sledovaní a řízení přeprav
  • GPS sledovaní vozidiel
  • on-line poloha a sledování trasy
  • zvýšená ochrana vozidel