Kvalita služiebKvalita služby je definovaná ako stupeň splnenia očakávania zákazníkov poskytnutou službou alebo ako súlad (nesúlad) medzi očakávaním a vnímaním zákazníka.

Našej spoločnosti záleží na úspechu a preto, formou rôznych nástrojov kladie veľký dôraz na kvalitu svojich služieb

SLA – SERVICE LEVEL AGREEMENT / Dohoda o úrovni poskytovania služieb

S každým naším zákazníkom máme zmluvne dohodnutú úroveň poskytovania našich služieb.

KPI – KEY PERFORMANCE INDICATORS / Kľúčové výkonnostné ukazovatele

Pravidelne vyhodnocujeme kľúčové výkonnostné ukazovatele našich služieb, zamestnancov a dodávateľov.