GPS lokalizáciaMonitoring a lokalizácia prostredníctvom GPS

Naše vozidlá sú vybavené monitorovacími zariadeniami GPS, čo nám umožnuje plánovať, riadiť a kontrolovať kompletný výkon našich prepráv. GPS zariadenia nám výrazne zjednodušujú prácu, zabezpečujú nám prehľad, na základe presných a preukázateľných informácií. Naši dispečeri majú tak nepretržitý dohľad nad vozovým parkom a vďaka on-line komunikačnému systému medzi vodičmi a dispečingom dokážu operatívne riadiť dopravu podľa aktuálnej situácie.

Výhody GPS:

  • komplexný záznam aktuálneho stavu a prevádzky
  • identifikácia posádky, nákladu
  • plánovanie a dodržiavanie AETR
  • on-line sledovanie a riadenie prepráv
  • GPS sledovanie vozidiel
  • on-line poloha a sledovanie trasy
  • zvýšená ochrana vozidiel a prepravovaného tovaru