UslugiW dziedzinie transportu i spedycji:

 • Świadczenie usług krajowych i międzynarodowych przewozów towarowych na podstawie umowy
 • Terminowość, dokładność jest naszym priorytetem
 • Natychmiastowe przetwarzanie zamówień klientów
 • Klienci kontraktowi mają przypisanego referenta
 • Możliwość transportu ładunku o większych wymiarach
 • Stale odnawiana i serwisowana flota pojazdów
 • Pojazdy wyposażone w GPS, który pozwala na monitorownie w czasie rzeczywistym, optymalizacje zużycia paliwa i przestrzegania przepisów ruchu drogowego
 • Wszystkie nasze pojazdy i reazilowany transport jest objęty ubezpieczeniem

W dziedzinie logistyki:

 • Oferujemy kompleksowe usługi logistyczne i magazynowe
 • Gwarantujemy w naszych centrach dystrybucji i magazynowania, kompletacji na wysokim poziomie, a także bezpiecznego obchodzenia się z towarami
 • Działamy non-stop w zakresie magazynowania i przeładunku
 • Zapewniamy gospodarowanie opakowaniami z regularnych inwentaryzacji i raportowaniem bieżącego stanu