Jakość usługJakość usług jest definiowana jako stopień spełnienia oczekiwań klientów i świadczonych usług pod warunkiem lub konsystencji (niespójność) pomiędzy oczekiwaniami i postrzeganiem klienta

Nasza firma zależy od sukcesu i dlatego kładzie nacisk na różne instrumenty swoich usług.

SLA – SERVICE LEVEL AGREEMENT

Z każdym z naszych klientów mamy w umowie poziom świadczenia naszych usług

KPI – KEY PERFORMANCE INDICATORS

Okresowo ocenia kluczowych wskaźników wydajności naszych usług, pracowników i dostawców