O násVitajte !

Organizácia MAYER TRANSPORT bola založená v roku 1997. Od založenia funguje ako právne samostatný celok, spolu so svojimi dcérskymi spoločnosťami tvorí silný medzinárodný celok na trhu dopravných a distribučných služieb. V súčasnosti poskytuje zamestnanie vyše 100 pracovníkom a vlastní viac ako 80 vozidiel rôznych kategórií.

Poslaním spoločnosti je zabezpečenie požiadaviek trhu s rôznymi druhmi služieb, pre každého zákazníka vypracovať a ponúknuť na mieru šitý komplexný balík služieb. Cieľom je venovať sa ku každému zákazníkovi individuálne a uspokojiť ich potreby s najracionálnejšími riešeniami. Svoju pozíciu na trhu usiluje posilniť s nadpriemernou kvalitou svojich služieb.

Spoločnosť momentálne uplatňuje rozvojovú stratégiu. Kontinuálne expanduje svoje činnosti na atraktívne zahraničné trhy s veľkým rastovým potenciálom.

Firma prevádzkuje tri dcérske spoločnosti v Strednej Európe, za cieľom realizácie včasných, spoľahlivých a rýchlych dodávok. Jednotlivé strediská majú strategický význam, boli vybudované na takých geograficky významných miestach, aby pri vzájomnom spolupráci bol dosiahnutý synergický efekt medzi jednotlivými prevádzkami.

Naše priority

  • Zakladáme si na presnosti.
  • Pristupujeme ku každému zákazníkovi individuálne. Rešpektujeme, že každá spoločnosť je jedinečná, tým pádom aj ich požiadavky sú rozličné.
  • Jednotliví zmluvní zákazníci majú prideleného referenta. Kvalita a kvantita odvedenej práce sa exponenciálne zvyšuje, pretože referent bude poznať ich konkrétne požiadavky, na základe čoho sa skvalitňuje aj obchodný vzťah.
  • Každú jednu objednávku spracujeme s pomocou integrovaného systému, čo značne prispieva k zachovaní kontinuality odvedenej práce.
  • Našim poslaním je, aby naši klienti mali pocit, že sú pre nás najdôležitejší a môžu kedykoľvek spoliehať na náš skúsený a talentovaný tím.